Aurea Porta

PLAKAT + ULOTKA

Aurea Porta czyli Złota Brama otwierająca kolejny sezon koncertów edukacyjnych w Filharmonii w Szczecinie.

Program koncertu był bardzo złożony – nawiązywał do muzycznych tradycji Szczecina i jego bliskości do morza Bałtyckiego oraz prezentował tutejszego kompozytora Carla Loewe, a w finale występowali młodzi bębniarze. Przedstawienie muzyczne było przeplecione elementami multimedialnymi, które zapraszały widzów do  poszukiwania zagubionego utworu muzycznego i przekroczenia Złotej Bramy. Innymi słowy bardzo wiele, zupełnie odmiennych motywów i aspektów do połączenia w jednym projekcie. Aby spiąć to wszystko wizualnie, postanowiłam skupić się na tajemniczych złotych drzwiach i pokazać kawałeczek tego niezwykłego świata przez dziurkę od klucza.

 

Aurea Porta – Golden Doors – the opening concert for the next season of educational concerts in Philharmonic in Szczecin.
The program was very complex – it referred to the musical traditions of Szczecin and it’s proximity to the Baltic sea, presented music by local composer Carl Loewe and in the finale – a closing performance of young drummers. Musical performance was interwoven with multimedia, audience searched for lost musical piece and passed the magical Golden Doors to discover new musical space. In other words – many, completely different motifs and aspects to include in the design. I decided to focus on the mysterious golden door and vaguely hint what could be found behind it.
  • Filharmonia im. M. Karłowicza w Szczecinie
  • 09 | 2015