Cyberfonia

PLAKAT + ULOTKA

Plakat do koncertu inspirowanego „Bajkami Robotów” Stanisława Lema.

Poster for a concert inspired by Stanislaw Lem’s „Fables for Robots”.
  • Filharmonia im. M. Karłowicza w Szczecinie
  • 02 |2 016