Zaczarowany klucz

PLAKAT + ULOTKA

Wiosenny plakat do koncertu pt. „Zaczarowany klucz”

Springtime poster for a concert called „The magical Key”
  • Filharmonia im. M. Karłowicza w Szczecinie
  • 03 | 2016